Позитивні очікування підприємців щодо свого бізнесу підвищилися  – дослідження НБУ

За результатами щомісячного розрахунку, Нацбанк визначив деяке підвищення очікування ділової активності бізнесу з 4 до 23 серпня 2022 року. ІОДА зріс до 44.1 із 43.6 за результатами в липні. 

В опитуванні взяло участь 429 підприємств. Серед них: 31.0% – великі, 31.7% – середні, 37.3% – малі. Результати дослідження опубліковані на порталі НБУ 1 вересня 2022 року. 

Серед всіх опитаних бізнесів, позитивна динаміка помітна в сферах промисловості та будівництва, на відміну від сфер торгівлі та послуг.

Промисловість поліпшила оцінки економічних перспектив через:

 • релокацію частини підприємств до більш безпечних регіонів;
 • поступове налагодження ланцюгів постачання та адаптацію до нових умов;
 • очікування збільшення обсягів виготовленої продукції вперше за кілька останніх місяців;
 • менш песимістичні настрої щодо обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. 

Секторальний індекс ділової активності (для кожного сектору економіки) становив: у липні – 43.1, в серпні – 46.7.

Сектор будівництва також посилив свої оцінки своєї діяльності завдяки:

 • сприятливим сезонним умовам та поступовому відновленню будівництва житлових і нежитлових будівель;
 • зниженню песимізму в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів. 

Cекторальний індекс становив: у липні – 35.0, в серпні – 41.2.

Підприємства торгівлі в серпні незначно погіршили очікування щодо своєї економічної діяльності, адже респонденти:

 • очікують зменшення обсягів товарообороту;
 • залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу; 
 • вказують на зменшення залишків товарів для продажу унаслідок вичерпання старих запасів та обмеження постачання нового товару;
 • надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

Секторальний індекс становив: у липні –  48.7, в серпні – 47.4. 

Сектор сфери послуг мали найстриманіші оцінки серед інших секторів економіки щодо своєї діяльності через:

 • подальше пошкодження транспортної інфраструктури;
 • слабкий попит і втрату замовлень;
 • послаблення очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

Секторальний індекс погіршився: з 41.9 у липні до 39.6 в серпні. 

Загалом, підприємства всіх секторів, що брали участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо підвищення цін на свою продукцію/послуги, а також не очікують збільшення загальної чисельності працівників, крім підприємства промисловості та будівництва.

Важливо знати: щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. 

На основі відповідей українських підприємств розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Залишити коментар

Коментарі | 0

Пошук