Угоди: як правильно прописувати ризики форс-мажорних обставин під час війни

Ведення бізнесу вимагає постійних процесів, які супроводжуються укладанням договорів: відкриття банківського рахунку, оренда офісу чи співпраця з підрядниками. Такі договори врегульовують взаємовідносини між сторонами й гарантують відповідальне дотримання умов кожної сторони. Проте виникають і форс-мажорні обставини, які звільняють сторін від виконання певних умов в договорі. 

Детальніше про те, як правильно прописувати ризики форс-мажорних обставин розповів юрист практики захисту бізнесу юридичної компанії «Міллер», Артур Лозіцький для «Економічної правди». AIN.Business вибрав головне з матеріалу.

 • Процедуру засвідчення обставин непереборної сили та видачі сертифікатів, які підтверджують ті обставини, регламентують статут Торгово-промислової палати України (ТПП) і закон «Про торгово-промислові палати в Україні».
 • Неможливість виконати зобов’язання внаслідок дії цих обставин є підставою для звільнення від відповідальності за порушення, але лише на час форс-мажору. Форс-мажор не дає право не виконувати умови договору взагалі.
 • Щоб уникнути відповідальності, бізнес має довести, що на вчасне виконання умов договору вплинули саме обставини непереборної сили.

Кілька умовних груп форс-мажору:

 • обставини, пов’язані з воєнними діями, підготовкою до них та їх наслідками: збройні конфлікти або їх загроза, загальні мобілізації, оголошені та неоголошені війни, дії суспільного ворога тощо;
 • обставини, пов’язані з внутрішньою дестабілізацією: акти тероризму, диверсії, вторгнення, блокади, революції, повстання, введення урядом комендантської години та карантину, тривалі перерви в роботі транспорту тощо;
 • економічні обставини: експропріації, примусові вилучення, захоплення підприємств, страйки, закриття морських проток, ембарго, заборони чи обмеження експорту та імпорту тощо;
 • техногенні та антропогенні обставини: аварії, протиправні дії третіх осіб, пожежі, вибухи тощо;
 • обставини, зумовлені природними чинниками: сильні шторми, урагани, буревії, повені, нагромадження снігу, ожеледі, гради, заморозки, землетруси, блискавки, пожежі, посухи тощо.

Обставини, які не можна визнати як форс-мажорні: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання курсів іноземних валют, недодержання або порушення обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника коштів.

Укладання договорів

Зважаючи на невичерпний перелік форс-мажорних обставин, господарський кодекс України та регламент ТПП дають можливість сторонам зазначати такі обставини в договорі на власний розсуд. Що в такому разі робити:

 1. Визначити потенційні ризики, які можуть виникнути в процесі виконання договору. Наприклад, зазначити, що злочинні дії третіх осіб можуть вплинути на виконання договору, і друга сторона не відповідає за це: коли перевізник не зміг доставити вантаж через його крадіжку; через зламаний рахунок або крадіжку грошей з рахунку.
 2. Прописати компетентний орган, який видаватиме сертифікат. Зобов’язання за міжнародними та зовнішньоекономічними договорами може засвідчувати лише ТПП України, а не регіональні ТПП.
 3. Домовитися про строки повідомлення з настанням форс-мажорних обставин, адже закон цього не передбачає.
 4. Прописати список документів на підтвердження форс-мажору та узгодити подальший механізм співпраці. 

Введення воєнного стану в Україні є форс-мажорною обставиною, яка визнана ТПП України. Така обставина є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань при доведенні причинно-наслідкового зв’язку.

Залишити коментар

Коментарі | 0

Пошук